Obra pública | Naves industriales | Obra privada

INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURAS

A área de infraestruturas consolidouse e demostrou o seu alto grao de madurez e profesionalidade, afrontando a execución de proxectos de gran esixencia técnica e planificación.

En consecuencia, a empresa atópase administrativamente habilitada para optar á execución de obra pública de máximo nivel de esixencia económico e técnico, dispoñendo do correspondente Certificado de Clasificación expedido polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

¿Por qué confiar en Desarrolla?

O cumprimento de prazos de entrega é requisito imprescindible á hora de acometer encargos para entidades públicas, administración e empresas do sector privado, parámetro que aseguramos mediante unha planificación metódica que analiza e cuantifica os tempos de execución. A isto hai que sumarlle o valor engadido de contar cun grupo de profesionais altamente cualificados e comprometidos coa innovación, que achegan sempre as solucións máis avanzadas.

Dentro da lista de traballos destacan diversas obras de concesión pública, tales como concesións de servizos hospitalarios, centros educativos e espazos urbanos, así como obras privadas como construcións en naves industriais e superficies comerciais.